Smart Flanders 2.0

Het vervolgprogramma Smart Flanders van de Vlaamse overheid ondersteunt de lokale besturen bij de digitale transitie. Het zet in op slimme digitale toepassingen om oplossingen te vinden voor uitdagingen waarmee steden dagdagelijks worden geconfronteerd.

Voor de invulling en aansturing van het programma riep de Vlaamse overheid een stuurgroep in het leven. Die bestaat uit afgevaardigden van de 13 centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel (VGC), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) en een aantal entiteiten van de Vlaamse overheid. Zij zullen brainstormen en gezamenlijk acties opzetten om stedelijke problematieken aan te pakken via slimme digitale toepassingen.

Momenteel concentreert de stuurgroep zich op de veelheid aan sensordata die verzameld wordt. Steden verzamelen heel veel data via diverse sensoren, maar die data zijn niet altijd even betrouwbaar en vergelijkbaar. In een gezamenlijk traject zoeken we binnen de stuurgroep naar manieren om (sensor)data uit bijvoorbeeld citizen science projecten optimaal in te zetten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. De ontwikkelingen binnen dit traject zullen op deze webpagina beschikbaar worden gesteld.

Elk half jaar vindt er een klankbordgroep plaats om de stakeholders voldoende te betrekken bij het Smart Flanders-programma. De private sector en het maatschappelijke middenveld vernemen dan welke vooruitgang Smart Flanders-programma geboekt heeft en kunnen er zelf hun ervaringen, bezorgdheden en opmerkingen delen met elkaar.

Naast de steden die betrokken momenteel deel uitmaken van de stuurgroep is het de bedoeling om ook andere lokale besturen te betrekken in het Smart Flanders-programma. Het is onze ambitie om de geleerde lessen en goede praktijken uit het traject met de stuurgroep via interactieve workshops, opleidingen en infomomenten actief te delen met alle lokale besturen die interesse hebben.


Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.