CityFlows

Introductie

Op 1 januari ’21 lanceerde minister Somers een ondersteuningstraject voor de 13 Vlaamse centrumsteden om drukte en mobiliteitsstromen in de stad te meten. Voor dit project werd een subsidie toegekend aan imec vzw voor de maturisatie en uitrol van CityFlows.
Het in kaart brengen van drukte en mobiliteitsstromen kan een grote meerwaarde zijn voor de beleidsvoering. Zo kan een zicht op de mobiliteitsstromen in een gemeente of stad bijdragen aan een goede stadsplanning, een sterk economisch beleid, het toerisme en natuurlijk ook het mobiliteitsbeleid. Door op straatniveau de drukte te meten, kunnen lokale besturen ook gepaste acties nemen en snel schakelen wanneer nodig, bijvoorbeeld door het afsluiten van een park of drukke straat.

Opzet van het project

De ambitie is om de verdere ontwikkeling van het CityFlows-model te realiseren in samenwerking met twee (nog nader te bepalen) Vlaamse pilootsteden. Gedurende twee jaar zullen onderzoekers van imec samen met de twee pilootsteden en het ecosysteem van dataleveranciers werken aan het maturiseren van het CityFlows-model en het operationaliseren van nieuwe slimme toepassingen.

Wat is CityFlows?

CityFlows brengt alle beschikbare en relevante informatie rond mobiliteitsstromen in de stad samen om zo in realtime een gedetailleerd beeld te krijgen van de drukte en mobiliteitsstromen. Zo kunnen voorspellingen gemaakt worden over waar en wanneer drukte en files kunnen ontstaan.
Het CityFlows systeem verzamelt op verschillende manieren data. Dit zijn bijvoorbeeld telecom gegevens, WI-FI scanning, Floating Car Data, statistieken, open data, enz. Na het bundelen van al deze gegevens worden ze verwerkt door speciale software die verschillende modellen van alle mobiliteitsstromen genereert.
CityFlows wordt als proof of concept momenteel al uitgetest in de Smart Zone in Antwerpen. Meer informatie daarover kan je hier terugvinden.
Dit ondersteuningstraject bouwt verder op inzichten die we eerder tijdens het Smart Flanders-programma al ontwikkelden. Zo vormt het definitiehandboek rond drukte in de stad, dat in 2019 werd ontwikkeld binnen het Smart Flanders-programma, mee de basis voor dit project. Binnen dit project zal het definitiehandboek waar nodig ook verder verfijnd worden.

Verloop van het project

Gedurende twee jaar zullen onderzoekers van imec samen met twee pilootsteden aan de slag gaan om het CityFlows-model te maturiseren en nieuwe toepassingen te operationaliseren.

  • Na de keuze van de pilootsteden zal in eerste instantie samen met de pilootsteden de scope van het traject bepaald worden. Welke uitdagingen willen de steden aanpakken? In welke buurt(en) willen de steden aan de slag met CityFlows? Welke databronnen zijn er in de stad aanwezig? Welke specifieke use cases heeft de stad voor ogen?
  • Na het bepalen van de scope zullen er proof of concepts op kleine schaal uitgerold worden in de pilootsteden. In deze proof of concepts wordt het toekomstig CityFlows-model op kleine schaal getest gedurende een aantal dagen. Het opzetten van de proof of concepts gebeurt in nauwe samenwerking met het ecosysteem van leveranciers, kennisinstellingen en (lokale) overheden.
  • Na de tests op kleine schaal zullen de CityFlows-model componenten worden opgeschaald en de toepassingen worden geoperationaliseerd.

Tijdens het volledige traject zal alle kennis die wordt opgedaan continu gedeeld worden met de 13 centrumsteden. Dit gebeurt door systematisch af te stemmen met en terug te koppelen aan een stuurgroep van steden en het open source beschikbaar stellen van CityFlows.

Credits

Niet elke stad heeft dezelfde vragen rond druktemetingen. Ook de uitdagingen en ambities liggen binnen de 13 centrumsteden niet gelijk. Daarom is het interessant dat elke stad op eigen tempo kan kennismaken met het CityFlows-model, en kan werken rond use cases die aansluiten bij de context binnen de eigen stad. Daarom voorzien we binnen dit project ook ondersteuning aan de 11 centrumsteden die niet optreden als pilootstad.
Via credits die ter beschikking worden gesteld door kunnen steden individueel bij imec ondersteuning aanvragen. Imec zal dan samen met de stad in kwestie onderzoeken hoe het CityFlows-model geïmplementeerd kan worden om bepaalde uitdagingen aan te pakken.


Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.