Citizen Science

Het jaarthema van het Smart Flanders-programma 2020-2021 is ‘Citizen Science’ of burgerwetenschappen. Een smart city staat in teken van haar burgers. ‘Citizen Science’ laat het voor een lokaal bestuur toe om haar burgers beter te informeren en nauwer te betrekken in het smart city verhaal. Ondanks de voordelen van ‘Citizen Science’ is er nog veel scepticisme onder lokale besturen. Met dit traject tracht het Smart Flanders-programma dit weg te halen. De uitwerking van het jaarthema bestaat in eerste instantie uit twee onderdelen: een draaiboek ‘Citizen Science’ voor lokale besturen en een marktverkenning.

Draaiboek ‘Citizen Science’

Door middel van een omgevingsanalyse en participatieve thematische workshops wordt een praktisch hands-on draaiboek ‘Citizen Science voor lokale besturen’ uitgewerkt. Dit draaiboek moet de lokale besturen voldoende handvatten aanreiken om succesvolle samenwerkingen op te zetten met bestaande Citizen Science-initiatieven, of om zelf initiatieven op te zetten. Deze overheidsopdracht wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit: SMIT (VUB), IDEA Consult en RVO Society (SCIVIL).

Draaiboek ‘Citizen Science voor lokale besturen’

Beste Koop-model

Naast een draaiboek is er ook behoefte aan een duidelijk beeld op de meettoestellen en sensoren die vandaag de dag op de markt voorhanden zijn om Citizen Science-projecten op te zetten. Om hierop een beeld te krijgen heeft PwC een marktverkenning uitgevoerd, specifiek in het low-end betaalbare segment. Niet alleen de beschikbare sensoren of meettoestellen, maar ook hun voor- en nadelen werden onderzocht. Het resultaat van deze opdracht is een ‘Beste Koop-model’, wat een overzichtelijke inventaris is van beschikbare toestellen met telkens een beschrijving van de plus- en minpunten. Naast een handleiding is er ook een instructievideo beschikbaar. Deze kan je hier raadplegen.

‘Beste Koop-model’    Handleiding

Verdere stappen

Indien uit de marktverkenning blijkt dat er een hiaat op de markt bestaat waar een oplossing voor gezocht moet worden, zal het Smart Flanders-programma hier trachten werk van te maken. Hiervoor kan er gekeken worden naar verschillende vervolgstappen.

Deelnemende besturen

Bij de uitwerking van de verschillende onderdelen van het jaarthema ‘Citizen Science’ hebben 18 lokale besturen samengewerkt met de verschillende opdrachtnemers. Deze lokale besturen zijn:

 • Aalst
 • Aalter
 • Antwerpen
 • Brugge
 • Genk
 • Gent
 • Halle
 • Harelbeke
 • Hasselt
 • Kortrijk
 • Leuven
 • Mechelen
 • Oostende
 • Roeselare
 • Sint-Niklaas
 • Turhout
 • VGC
 • Zoersel

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.