Smart Flanders 2.0

Het vervolgprogramma Smart Flanders van de Vlaamse overheid ondersteunt de lokale besturen bij de digitale transitie. Het zet in op slimme digitale toepassingen om oplossingen te vinden voor uitdagingen waarmee steden dagdagelijks worden geconfronteerd.

Jaarthema 2020-2021: Citizen Science

Een smart city staat in teken van haar burgers. ‘Citizen Science’ laat het voor een lokaal bestuur toe om haar burgers beter te informeren en nauwer te betrekken in het smart city verhaal. Ondanks de voordelen van ‘Citizen Science’ is er nog veel scepticisme onder lokale besturen. Met dit traject tracht het Smart Flanders-programma dit weg te halen.

Meer informatie uit het jaarthema vind je hier

CityFlows

Op 1 januari ’21 lanceerde minister Somers een ondersteuningstraject voor de 13 Vlaamse centrumsteden om drukte en mobiliteitsstromen in de stad te meten. Voor dit project werd een subsidie toegekend aan imec vzw voor de maturisatie en uitrol van CityFlows.

Meer informatie uit dit ondersteuningstraject vind je hier

Sturing

Voor de invulling en aansturing van het programma riep de Vlaamse overheid een stuurgroep in het leven. Die bestaat uit afgevaardigden van de 13 centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel (VGC), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) en een aantal entiteiten van de Vlaamse overheid. Zij zullen brainstormen en gezamenlijk acties opzetten om stedelijke problematieken aan te pakken via slimme digitale toepassingen.

Interactie

Elk half jaar vindt er een klankbordgroep plaats om de stakeholders voldoende te betrekken bij het Smart Flanders-programma. De private sector en het maatschappelijke middenveld vernemen dan welke vooruitgang Smart Flanders-programma geboekt heeft en kunnen er zelf hun ervaringen, bezorgdheden en opmerkingen delen met elkaar. Naast de steden die betrokken momenteel deel uitmaken van de stuurgroep is het de bedoeling om ook andere lokale besturen te betrekken in het Smart Flanders-programma. Het is onze ambitie om de geleerde lessen en goede praktijken uit het traject met de stuurgroep via interactieve workshops, opleidingen en infomomenten actief te delen met alle lokale besturen die interesse hebben.


Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.