Voorbeeldclausules Open Data Charter

Om het Open Data Charter in de praktijk te vertalen werd een document ontwikkeld met voorbeeldclausules die in aanbestedingen, concessies en contracten gebruikt kunnen worden om met leveranciers regelingen te treffen rond (Linked) (Open) Data. Het gebruik van deze formuleringen wordt aanbevolen om naar een meer gezamenlijke aanpak rond Open Data te streven. Het staat iedereen vrij deze clausules volledig over te nemen of verduidelijkingen aan te brengen, naargelang de oplossing. Er is zowel een editeerbaar document beschikbaar als een pdf-versie.