Open Data Charter

In het kader van het Smart Flanders programma wordt momenteel gewerkt aan een Open Data Charter dat de strategische en technische principes omvat die omtrent open datapublicatie worden uitgedragen en geïmplementeerd door de deelnemende steden.

Het doel van het charter is een vooruitstrevende visie omtrent data-ontsluiting vast te leggen. Het charter spreekt een engagement uit om volgens de ambitieuze principes die erin vervat zitten data te openen, met het oog op transparantie en het maximaliseren van hergebruik door derde partijen.

Waar mogelijk en nuttig worden een aantal middelen aangereikt die gelinkt zijn aan specifieke artikelen uit het charter. Deze hebben als doel een principe meteen te koppelen aan de praktijk om de betrokken partijen zoveel als mogelijk de ondersteuning te bieden er concreet mee aan de slag te gaan. Het charter wil ook maximaal aansluiten bij de bestaande initiatieven van o.a. de Vlaamse Overheid.

Dit charter wordt co-creatief opgesteld in samenspraak met de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en zal in eerste instantie door deze partijen ondertekend worden. Het is echter open voor iedereen en er zal actief worden nagestreefd andere partijen het charter ook te laten ondertekenen. Er wordt momenteel hard gewerkt om dit gedragen charter tegen het einde van 2017 te kunnen publiceren op deze pagina.