Handboek Open Data

Bij het eerste Smart Flanders-programma (2016-2019) lag de nadruk sterk op het (her)gebruik van open data. Dit resulteerde onder meer in het Open Data Charter. Een charter met 20 principes die het (her)gebruik van open data in een lokaal bestuur bewerkstelligt. Om deze principes te vertalen naar de praktijk, werd er ook een document met modelclausules opgesteld. Lokale besturen kunnen deze passages opnemen in hun eigen bestekken. Het Charter is echter enkel goed gekend onder de 13 centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse overheid. Om het (her)gebruik van open data in heel Vlaanderen op te krikken, moet het Charter ook gekend én goedgekeurd zijn in meer Vlaamse lokale besturen. Daarnaast moet de vertaalslag van het Charter naar de praktijk nog duidelijker en laagdrempeliger. Hiervoor heeft minister Somers, bevoegd voor Stedenbeleid, beslist om een subsidie van 150.000 euro te geven aan imec vzw om enerzijds een handboek voor open data op te stellen en anderzijds een kennisdelings- en draagvlakcreatietraject uit te voeren. Deze projectsubsidie loopt van januari 2021 tot en met juni 2023.

Het handboek en quick-scan

Bij de ondersteuning voor lokale besturen rond open data hoort een geïntegreerd digitaal handboek ‘open data’ voor lokale besturen en een toegankelijke online maturiteitscheck in de vorm van een quick-scan. De maturiteitscheck is een zelfevaluatietool die het maturiteitsniveau rond open data bij een lokaal bestuur weergeeft. Gevolgd door een aantal te nemen stappen om deze maturiteit, indien gewenst, te verhogen. Het handboek ‘open data’ bouwt voort op de verwezenlijkingen uit het eerste Smart Flanders-programma 2016-2019) en andere, complementaire projecten. Waaronder het Open Data Charter, de bijhorende modelclausules, de resultaten uit het City of Things-project ‘Open Data Awareness’ en uit voortschrijdend inzicht en goede praktijken bij lokale besturen.

Kennisdeling en draagvlakcreatie

Een handboek en quick-scan rond open data is een eerste stap om het (her)gebruik van open data te verbeteren onder lokale besturen in Vlaanderen. Het is tevens nodig om de kennis uit het handboek actief te gaan promoten bij de lokale besturen. In 2022 worden er tal van werksessies georganiseerd om enerzijds de onderdelen van het geactualiseerde handboek en goede praktijken breed te verspreiden (‘informeren’). Anderzijds willen de werksessies ook de capaciteit rond een aantal domeinen bij lokale besturen opbouwen (‘Verkennen’ en ‘verdiepen’).
Plan van aanpak Smart Flanders Sandbox

De vragen die behandeld worden in de werksessies kunnen als uitdagingen voor lokale besturen opgevat worden. De kennisdelingstrajecten komen grotendeels tegemoet aan de ondersteuning voor lokale besturen om het (her)gebruik van open data te bewerkstelligen. Echter, voldoende inspelen op deze uitdagingen is geen vanzelfsprekendheid. Een werksessie kan daar gedeeltelijk op inspelen, maar daarmee is de uitdaging niet noodzakelijk verholpen bij het lokaal bestuur. Geïnspireerd door Sandbox Vlaanderen, onderzoekt imec vzw hoe een sandbox rond open data opgezet kan worden. Dit gebeurt aan de hand van een aantal case studies van bestaande sandbox’en. Op basis hiervan wordt er een concrete aanpak uitgewerkt.


Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.