Actualisatie Instrumentarium Open Data

Bij het eerste Smart Flanders-programma (2016-2019) lag de nadruk sterk op het (her)gebruik van open data. Dit resulteerde onder meer in het Open Data Charter. Een charter met 20 principes die het (her)gebruik van open data in een lokaal bestuur bewerkstelligt. Om deze principes te vertalen naar de praktijk, werd er ook een document met modelclausules opgesteld. Lokale besturen kunnen deze passages opnemen in hun eigen bestekken. Het Charter is echter enkel goed gekend onder de 13 centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse overheid. Om het (her)gebruik van open data in heel Vlaanderen op te krikken, moet het Charter ook gekend én goedgekeurd zijn in meer Vlaamse lokale besturen. Daarnaast moet de vertaalslag van het Charter naar de praktijk nog duidelijker en laagdrempeliger. Hiervoor heeft minister Somers, bevoegd voor Stedenbeleid, beslist om een subsidie van 150.000 euro te geven aan imec vzw om enerzijds een handboek voor open data op te stellen en anderzijds een kennisdelings- en draagvlakcreatietraject uit te voeren. Deze projectsubsidie loopt van januari 2021 tot en met juni 2023.
Het handboek, lesmateriaal en werksessies zijn weldra hier te vinden.

Actualisatie instrumentarium Smart Flanders

Dit projectonderdeel behelst het opstellen van een geïntegreerd digitaal handboek ‘open data’ voor lokale besturen en een toegankelijke online maturiteitscheck. De maturiteitscheck is een zelfevaluatietool die het maturiteitsniveau rond open data bij een lokaal bestuur weergeeft. Gevolgd door een aantal te nemen stappen om deze maturiteit, indien gewenst, te verhogen. Het handboek ‘open data’ bouwt voort op de verwezenlijkingen uit het eerste Smart Flanders-programma 2016-2019) en andere, complementaire projecten:

 • Het Open Data Charter;
 • Het draaiboek met modelclausules;
 • Het materiaal op de Smart Flanders website “resources” pagina;
 • De resultaten van het City of Things project Open Data Awareness;
 • Voortschrijdend inzicht en goede praktijken bij lokale besturen.

Deliverables:

 • Online handboek “Open Data voor Lokale Besturen”
  • D1.1.1: Een eerste versie van het handboek (juni 2021)
  • D1.1.2: Finale versie van het handboek (oktober 2021)
  • D1.1.3: Actualisatie op basis van inzichten uit kennisdelingstraject (juni 2023)
 • Uitwerking online maturiteitscheck rond slimme stad en datagedreven beleidsvoering
  • D1.2.1: Testversie survey (mei 2021)
  • D1.2.2: Survey online beschikbaar (september 2021)

Kennisdeling en draagvlakcreatie

De actualisatie en uitbreiding van het bestaande instrumentarium rond open data is een eerste stap om het (her)gebruik van open data te verbeteren onder lokale besturen in Vlaanderen. Het is tevens nodig om de kennis uit het handboek actief te gaan promoten bij de lokale besturen. Dit projectonderdeel gaat enerzijds het breed verspreiden van de onderdelen van het geactualiseerde handboek (‘informeren’). Anderzijds gaat het projectonderdeel de capaciteit rond een aantal domeinen bij lokale besturen opbouwen (‘Verkennen’ en ‘verdiepen’).

Deliverables:

 • Prioritering thema’s en inhoud modules
  • D2.1.1: lanceringsmoment van het handboek en oproep tot deelnemen aan survey (november 2021)
  • D2.1.2: Eerste inzichten uit de maturiteitscheck (december 2021)
 • o D2.1.2: Eerste inzichten uit de maturiteitscheck (december 2021)
  • o D2.2.1: Organisatie van modules (december 2021 – februari 2023)

Plan van aanpak Smart Flanders Sandbox

De vragen die behandeld worden in de werksessies kunnen als uitdagingen voor lokale besturen opgevat worden. De kennisdelingstrajecten komen grotendeels tegemoet aan de ondersteuning voor lokale besturen om het (her)gebruik van open data te bewerkstelligen. Echter, voldoende inspelen op deze uitdagingen is geen vanzelfsprekendheid. Een werksessie kan daar gedeeltelijk op inspelen, maar daarmee is de uitdaging niet noodzakelijk verholpen bij het lokaal bestuur. Geïnspireerd door Sandbox Vlaanderen, onderzoekt imec vzw In dit projectonderdeel hoe een sandbox rond open data kan opgezet worden. Dit gebeurt aan de hand van een aantal case studies van bestaande sandbox’en. Op basis hiervan wordt er een concrete aanpak uitgewerkt.

Deliverables:

 • Uitwerking Smart Flanders Sandbox
  • D3.1.1: een whitepaper met een analyse van bestaande sandbox cases (april 2023)
  • D3.1.2: Een voorstel tot governance- en operationeel model voor een Smart Flanders Sandbox (juni 2023)

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.