9 Koppeling opleiding

Voor de volledigheid geven we hieronder de gebieden weer zoals die opgebouwd zijn in de quick scan, het zelfevaluatie-instrument dat je terugvindt op de website van Smart Flanders. De resultaatsgebieden uit deze scan werden ook verwerkt in dit handboek.

Ga naar quick scan

Domein
Relevante delen in het handboek
Strategie en visie
Strategie en visie Een basisbegrip van de belangrijkste concepten (H2)
Het Open Data Charter met 20 principes voor de toekomst (2.3)
Organisatie en beheer
Het juridisch kader (2.3.2)
Hoe begin ik eraan als lokale overheid? (H3)
Digitalisering en data (6.1)
Werken met (open) data
Hoe begin ik eraan als lokale overheid? (H3)
Linked open data (H4)
Digitalisering en data (6.1)
Aanschaf van technologie
De voorbeeldclausules voor (open) data (2.3.4)
De kostprijs van open data (3.3.4)
IoT (6.2)
Stakeholdermanagement
Hergebruik ondersteunen (H5)

De Smart Flanders-website zal in de toekomst toe op basis van het kennisdelingstraject ook extra opleidingsmateriaal weergeven over deze domeinen.


Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.