10 Bronnen

10.1 Interessante wetgeving

• Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj?locale=nl
• Public Sector Information (PSI) Directive, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information
• Decreet van 27 april 2007 betreffende Hergebruik van Overheidsinformatie, https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1016299.html
• Decreet van 26 maart 2004 betreffende Openbaarheid van Bestuur, https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013166.html
• Bestuursdecreet van 7 december 2018, https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1030009.html

10.3 Overige referenties

• Zuiderwijk, A., Janssen, M., Choenni, S., Meijer, R., & Alibaks, R.S. (2012). Socio-technical Impediments of Open Data. Electronic Journal of e-Government, 10(2). https://academic-publishing.org/index.php/ejeg/article/view/571
https://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Documents/Jaarverslag2020/Slotevent%20open%20data%20awareness%20_%20Presentatie%20project%20ODA.pdf


Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.