Data helpen om onder meer de drukte te monitoren in steden en gemeenten

Vele steden en gemeenten hebben nood aan een gedetailleerd beeld van de drukte en de multimodale mobiliteitsstromen (voetgangers, auto’s, fietsers, ...) op hun grondgebied. Door op straatniveau de drukte te meten, kunnen lokale besturen gepaste acties nemen en snel schakelen wanneer nodig, bijvoorbeeld door het afsluiten van een park of drukke straat. Een zicht op de drukte in een gemeente of stad kan ook bijdragen aan een goed lokale economisch beleid, het toerisme, de stadsplanning en natuurlijk ook het mobiliteitsbeleid. Ook de uitdagingen die de COVID-19 pandemie met zich meebrengen tonen de noodzaak aan van druktemetingen.

Heel wat steden en gemeenten beschikken vandaag over goed werkende operationele systemen, onder meer op basis van verkeerslichten, telsystemen, camera-informatie, telecomgegevens, manuele tellingen, enzovoort. De beheersing van de drukte in vele winkelstraten in het kader van de coronamaatregelen toont dat goed aan.

Er zijn nog wel winsten te boeken in het efficiënter en effectiever integreren van verschillende (digitale) datastromen tot een nieuwe databron, die een actueel totaalbeeld van de multimodale mobiliteitsstromen biedt aan het lokale bestuur. Het Smart Flanders samenwerkingsverband werkt daarom samen met onderzoekscentrum imec, en met de steun van minister Bart Somers, aan de verdere uitwerking van Cityflow. Dat is een schaalbaar en herbruikbaar model dat toelaat om op een accurate manier mobiliteitsdata van verschillende bronnen te combineren, te analyseren en intelligent in te zetten in diverse toepassingen, steeds met inachtneming van alle privacyregels.

Het plan is om de verdere ontwikkeling van het CityFlows-model te realiseren in samenwerking met twee (nog nader te bepalen) Vlaamse pilootsteden. De operationalisering van de bestaande en nieuwe toepassingen zal gebeuren in nauwe samenwerking met het ecosysteem van industriële partners van deze steden. Alle opgedane inzichten zullen worden gedeeld met de andere steden uit het Smart Flanders samenwerkingsverband en alle geïnteresseerde lokale besturen. Er wordt gestreefd naar een eerste proof of concept in de tweede helft van 2021. Op een termijn van twee jaar moet een goed werkend model beschikbaar zijn dat lokaal bestaande vormen van druktemetingen verder kan versterken maar ook andere toepassingen mogelijk maakt, waarbij specifieke vragen over multimodale verkeersstromen beantwoord kunnen worden.

Logo City Flows

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.