Nieuws en opinies

 • Projectoproep rond slimme oplossingen voor alle Vlaamse steden en gemeenten aangekondigd

  oproep

 • Studenten werken met real-time data aan oplossingen voor parkeeruitdagingen in steden

  osoc

 • Het probleem met indicator-gebaseerde evaluaties van slimme steden

  Hoewel het belang van samenwerking steeds meer doordringt, worden steden nog al te vaak vergeleken op basis van indicatoren die niet altijd de volledige context en nuance van bepaalde stedelijke uitdagingen vatten. Pieter Ballon, strategisch coördinator van Smart Flanders, formuleert hier een aantal bedenkingen rond in een artikel in De Standaard van donderdag 11 mei.

 • Artikel over de Vlaamse slimme steden en Smart Flanders in De Tijd

  Op vrijdag 28 april publiceerde De Tijd een artikel dat een stand van zaken opmaakt rond “slimme steden” in Vlaanderen. Nils Walravens benadrukt het belang van de focus op data en vooral samenwerking tussen steden, aspecten die in het Smart Flanders programma centraal staan. Lees het artikel hier.

 • Over real-time open data in Datanews

  Pieter Colpaert, chief technology van het Smart Flanders programma, publiceerde samen met Pieter Ballon een opiniestuk over de uitdagingen, maar vooral de mogelijkheden van real-time open data voor Vlaanderen. Door gebruik te maken van dezelfde technologie als het web om aan datapublicatie te doen, wordt de basis gelegd voor een Vlaamse knowledge graph die data uit verschillende bronnen op een gelijke manier doorzoekbaar maakt. Lees het volledige stuk hier.

 • Publicatie over data en apps in imec magazine

  In het imec Magazine van maart 2017 is een interview te lezen met Nils Walravens, de operationeel coördinator van het Smart Flanders programma. Op basis van zijn doctoraatsonderzoek naar de publieke waarde die mobiele applicaties in steden kunnen creëren, haalt Nils het belang aan van een open data-beleid. Dit is nodig om apps mogelijk te maken die op een langere termijn en voor meer mensen een meerwaarde hebben en de basis van Smart Flanders. “Eerst de data, en dan pas de apps!”. Lees het artikel hier.

 • Real-time open data voor slimmere steden

  Hoe zorg je dat je GPS rekening houdt met real-time toestand van bijvoorbeeld verkeerslichten of parkeerplaatsen? Hoe weet je of er nog plaats is voor een kinderwagen op de volgende bus? Hoe kan je een discussie in de gemeenteraad zelf fact-checken aan de hand van meetwaarden van sensors? Het zijn telkens vragen die informatie vergen van verschillende diensten, organisaties, gemeenten of databanken. Dergelijke opendatasets publiceren is technisch niet meer zo’n grote uitdaging. Wel is het een uitdaging om afspraken te maken waarbij real-time gegevens van lokale besturen bruikbaar zijn over de 308 gemeenten en al hun diensten, interoperabel met datasets van de Vlaamse overheid, en worden opgepikt door GPS-fabrikanten, app-bouwers, service-leveranciers, website-bouwers, academici of journalisten.