Financiering

Het ontwikkelen, in gebruik nemen en onderhouden van smart city-toepassingen is duur, en steden geven aan dat hiervoor bijkomende financiering nodig is.

Hiervoor wordt onder meer gekeken naar de Europese financieringsprogramma’s die voor lokale besturen een interessante hefboom kunnen zijn voor het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovatieve smart city-toepassingen. De Vlaamse overheid wil de maturiteit en de kennis van de steden en gemeenten vergroten om Europese subsidieprogramma’s binnen te halen. We vertrekken vanuit de noden en behoeften van de steden.

In een vervolgtraject van het Smart Flanders-programma is het onze ambitie om samen met andere partners in het landschap de maturiteit met betrekking tot Europese subsidieprogramma’s voor steden en gemeenten te vergroten en kennis hierrond te delen. Om aan deze nood tegemoet te komen, willen we intervisiemomenten organiseren waarbij we kennis zullen delen rond verschillende subsidieprogramma’s en waarbij inspirerende voorbeelden van de steden en gemeenten aan bod kunnen komen.

De zoektocht naar bijkomende financiële ondersteuning is één aspect. Die middelen meer strategisch inzetten om smart city-initiatieven uit te werken én op te schalen is even belangrijk. Daarvoor kijkt de Vlaamse overheid naar Finland waar de 6 grootste steden (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku) erin slagen om de financiële middelen van het EFRO-programma gezamenlijk en efficiënt in te zetten.


Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.